Turkey Bowl touch football tournament 2015

Students braved the snow for the 2015 Turkey Bowl touch football tournament on Nov. 21. Photos by Sadie Gustafson Zook ’17